18 juli 2024

Doodkonijn

Politiek Incorrect

We zitten op een TIJDBOM!

We moeten volgens het IPCC NU actie ondernemen, maar die "NU" hangt blijkbaar af van welk land je bent...

Deze week stelde het IPCC zijn nieuwste rapport voor en het mag niet verbazen: we zitten op een TIJDBOM! Een tijdbom waar echter niet overdreven veel aandacht aan werd besteed door de mainstream media want binnen de 24u was diezelfde tijdbom alweer van alle voorpagina’s verdwenen, kwestie dat u uw prioriteiten juist hebt: het feit dat Kevin Strubbe op een jaar tijd 50 kilo verloor is toch minstens even belangrijk om te weten als een aankomende Apocalyps van wereldorde die het einde van onze beschaving zal betekenen, nee?

Dat gezegd zijnde blijken deze rapporten misschien niet belangrijk genoeg om lang op de voorpagina te blijven staan, ze zijn wel belangrijk genoeg voor de overheid om in de zakken van hun burgers te zitten. Zo heeft de EU recent nog strengere energielabels, verplichte zonnepanelen en een snellere renovatiegolf gestemd, en als het aan het Europees parlement ligt kan u vanaf 2035 ook geen auto met verbrandingsmotor meer kopen. Dit allemaal om de CO2-uitstoot te verminderen die volgens “de wetenschap” verantwoordelijk is voor de klimaatverandering (we mogen niet meer “opwarming” zeggen want er zijn teveel studies die aantonen dat er niet overal opwarming is).

Na 48 uur onderhandelen bracht het VN-klimaatpanel dus dit nieuwste Syntheserapport uit dat zogezegd alle huidige kennis over het klimaat op onze planeet bundelt en dat komt neer op onder andere de volgende punten:

– De klimaatverwarming is “zonder twijfel veroorzaakt door de mens” -> geen enkel bewijs hiervan wordt meegegeven, we moeten deze statement maar geloven omdat het geschreven staat, er is “consensus” binnen “de wetenschap”. Dat er wetenschappers zijn die serieuze vragen stellen bij deze statement en geen sluitend bewijs voor de stelling wordt compleet genegeerd wat ergens logisch is want indien klimaatverandering niet door de mens zou komen kan die mens er niets aan doen en dan is de droom van vele politici omtrent de “maakbare samenleving” slechts een utopische droom terwijl al die medewerkers van het IPCC en dergelijke hun job kwijt zijn aangezien het dan gaat over een natuurlijk verschijnsel. Incentive om te blijven zeggen dat het door de mens komt? Je zou kunnen zeggen van wel!

– “Zowat 3,3 tot 3,6 miljard mensen, voornamelijk in de armste landen, wonen momenteel al in een gebied dat zeer kwetsbaar is voor de klimaatverandering. Dat terwijl zij eigenlijk het minst hebben bijgedragen aan die opwarming” -> men verkondigt constant dat het de CO2-uitstoot van de mens is sinds de industriële evolutie die voor de klimaatverandering zorgt. Hierbij richt men zijn pijlen ALTIJD op de technologie (vooral fossiele brandstoffen) en wordt er met geen woord gesproken over de bevolkingsgroei. Nochtans zaten we in 1800 (industriële revolutie) met 800 miljoen mensen en nu met 8 MILJARD. Dat is dus 10x meer CO2-uitstotende mensen dan bij de industriële revolutie maar geen woord over de mogelijke impact daarvan omtrent CO2-uitstoot… hoe geloofwaardig is dat??? De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is nog niet eens verdubbeld op 150 jaar terwijl de bevolking vertienvoudigd is, maar het is puur onze technologie die de oorzaak is van “het klimaatprobleem”… jaja…

– “Experten waarschuwen in nieuw rapport voor “klimaat-tijdbom””. Daarnaast verkondigt VN voorzitter Gutierrez “dat opkomende economieën rond 2050 klimaatneutraal moeten zijn”, 10 jaar nadat “het westen” klimaatneutraal moet zijn. -> Als een bom ontploft, zit iedereen op hetzelfde moment in de shit. Kan iemand uitleggen waarom opkomende economieën dan nog 10 jaar lustig CO2 mogen uitstoten nadat “het Westen” klimaatneutraal moet zijn? Waar is de logica als we NU moeten ageren om een ramp te vermijden??? Ofwel komt er een ramp aan en moet IEDEREEN NU actie ondernemen, of er is géén ramp op komst (die wij mits bepaald beleid kunnen vermijden)…

Het Syntheserapport bevat ook zaken die we NU moeten doen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen:

– “Het energiesysteem moet klimaatneutraal worden, bijvoorbeeld door over te gaan op zonne- en windenergie, aardwarmte of waterkracht” -> geen woord over kernenergie, enkel energiebronnen waarvan we weten dat ze niet efficiënt zijn en vooral door linkse partijen gedragen worden. Klinkt dit als puur wetenschappelijk? ik denk het niet!

– “De uitstoot van het broeikasgas methaan – afkomstig uit afval, de landbouw en fossiele brandstoffen – moet worden gereduceerd. Methaan houdt op korte tijd immers heel veel warmte in de atmosfeer vast” -> Plots is het methaan dat zorgt voor problemen? Hmm, hou u vast, de overheid gaat nieuwe wetgeving implementeren. Eerst was het CO2, dan was het stikstof, nu wordt het methaan… in de rest van het hele artikel wordt er trouwens met geen woord over methaan gerept…

– “Mensen moeten minder zuivel en vlees consumeren” -> we moeten allemaal vegetariër worden? Ja, klinkt ook compleet niet politiek gestuurd! Nochtans was de prehistorische mens vooral een vleeseter…

Het nieuwe IPCC Syntheserapport wordt weer als “waarheid” binnen gelepeld zonder ook maar een kritische vraag of opmerking want “het is opgemaakt door experts” en “wetenschappers”. Nochtans hebben we de laatste jaren gezien hoe goed “experts” en “wetenschappers” zijn in niet-exacte wetenschappen (Coronacrisis iemand?) en tot nader order is het klimaat een chaotisch systeem met hoge complexiteit waarin de mens probeert inzicht te krijgen door gebruik van computermodellen die tot op heden er nog nooit in geslaagd zijn om vroegere veranderingen te reproduceren laat staan in staat zijn om de toekomst correct te voorspellen (of hard bewijs leveren dat de klimaatverandering door de mens komt). Dat weerhoudt overheden echter niet om dit als excuus te gebruiken om allerlei wetgevingen op te stellen die het dagelijkse leven er niet goedkoper op maken en de man in de straat meer en meer in een dwangbuis steken.

Het volgende Syntheserapport wordt over 7 jaar verwacht, dan hebben de Westerse landen volgens dit rapport nog 10 jaar om CO2 uit te stoten, en de ontwikkelingslanden nog 20 jaar. Gaat men dan ook nog steeds zeggen dat het “vijf voor twaalf” is en we “op een tijdbom zitten”, of zal men dan de handdoek in de ring gooien en zeggen dat we te laat zijn en de bom sowieso gaat ontploffen? Het zou in ieder geval zeer ongeloofwaardig zijn als men dan zegt dat er “nu” actie moet ondernomen worden terwijl men dat al decennia zit te zeggen… We zullen zien in 2030!