3 december 2022

Doodkonijn

Politiek Incorrect

Week van Waanzin (46)

We kijken na welke waanzin er weer voorbij kwam in het nieuws!

Dinsdag:
Vlaams parlementslid en burgemeester van Oostende Bart Tommelein (OpenVLD) vraagt zich af of een puur liberale partij nog zin heeft gezien de laatste peilingen waarin de traditionele centrumpartijen allemaal rond of onder de 10% halen. Tommelein denkt dat het een idee is om te kijken of OpenVLD, Vooruit en CD&V niet willen opgaan in “een groter geheel” in plaats van elk apart voort te doen als “drie kleine partijen tussen de tien en de vijftien procent”. Het moge duidelijk zijn: inhoud is niet belangrijk, als we samen maar zoveel mogelijk stemmen halen zodat onze postjes gevrijwaard blijven!

Ook nog:
– De Kamercommissie Volksgezondheid heeft (meerderheid tegen oppositie) groen licht gegeven voor de prikplicht in de zorg die Frank Vandenbroucke (Vooruit) nastreefde en in de toekomst kan de regering dus beslissen dat het zorgpersoneel verplicht wordt om een vaccin te nemen, of anders hun job kwijt is. Dat tijdens de parlementaire hoorzittingen 31 van de 32 wetenschappers verkondigden dat er totaal geen reden is voor een vaccinatieverplichting (omtrent Covid-19) hield de meerderheid niet tegen om “voor” te stemmen, want neen zeggen tegen Frank doe je niet. Wat was dat ook alweer van “wij volgen de wetenschap”? Ah, juist, 1 wetenschapper van de 32 had niet gezegd dat het idioot was dus die volgen we dan maar…
– De EU werkt aan een “uniforme digitale toegang tot gezondheidsgegevens” genaamd European Health Data Space waarbij de burgers van alle 27 lidstaten hun gezondheidsgegevens kunnen controleren, aanpassen/corrigeren waar nodig en bepalen wiens toegang “beperkt” wordt. Simpel gesteld: het gekende Globaal Medisch Dossier maar dan niet enkel voor huisartsen en de dokter(s) die je als patiënt te spreken krijgt. Neen, alles wordt gecombineerd en de Big Data kan dan gebruikt worden voor allerlei wetenschappers en onderzoekers “om in de hele EU betere gezondheidszorg te verkrijgen”. Want Big Data heeft immers altijd al het beste voorgehad met de mensen, en is nog nooit gebruikt voor commerciële doeleinden…
– Het Europees Parlement wil méér democratie! Althans, dat is wat ze verkondigen. Het EP stelt voor dat naast de gewone parlementsverkiezingen, er transnationale kieslijsten komen waarmee 28 extra Europarlementsleden verkozen kunnen worden. Naast de 705 Europarlementsleden komen er dus nog eens 28 extra BIJ die niet enkel in hun eigen land stemmen kunnen ronselen, en degene met de meeste stemmen van de 28 zou dan voorzitter van de Europese Commissie worden. Wij zijn absoluut voor méér democratie, maar vragen ons wel af in hoeverre dit het gewicht van de grotere landen nog groter zal maken, alsook waarom er plots nog 28 plaatsen extra moeten komen. Als je het democratisch wil doen, waarom dan niet gewoon rechtstreekse verkiezingen met kandidaten? Daar heb je geen 28 extra plaatsjes voor nodig om de teleurstelling van de verliezers te compenseren… In de VS kiest men zijn president rechtstreeks en de verliezer krijgt daar ook geen compensatieplaatsje, en dit voorstel klinkt toch wel écht als de politieke versie van het Eurovisie Songfestival! Misschien kunnen ze het live op TV uitzenden met televoting en – waarom niet – met maskers? The Eurovision Masked Singer Election! Gegarandeerd succes!
– Nog maar weer eens een goed voorbeeld van hoe onze mainstream media zichzelf censureren: de Italiaanse pornoactrice Eveline Dellai was zondagavond in het Italiaanse televisieprogramma ‘Non è l’Arena’ waar ze wist te melden dat Pornopremier Alexander De Croo (OpenVLD) haar 4.000 euro geboden had voor 2 uur. We hebben het opgezocht via Google: geen énkele Belgische krant noch de VRT heeft hierover gerapporteerd.
– Volgend op vorig bericht komt dit niet als verrassing: België zakt 11 plaatsen in de wereld op de lijst voor persvrijheid. Volgens de Reporters Sans Frontières die de lijst opstellen staan journalisten “tijdens demonstraties bloot aan geweld van de politie en demonstranten” en zijn er “online bedreigingen, vooral gericht tegen vrouwen”. Met deze daling in de lijst komen we op de 23e plaats te staan, de slechtste sinds het ontstaan van de lijst, en doen we slechter dan landen als Namibië, Tsjechië en Jamaica. Dat er vanuit de overheid subsidies gaan naar de drie grootste krantengroepen (DPG Media, Mediahuis en Roularta) en dat die zich gewillig laten gebruiken voor staatspropaganda wordt niet vermeld door HLN (eigendom van DPG Media) maar staat wél in het rapport zoals aangegeven door Palnws… Ook opvallend: Nederland – ooit op de derde plaats in de lijst – is gezakt naar de 28e plaats omdat journalisten er “in toenemende mate onveilig zijn”. Dat de meeste krantengroepen in Nederland eigendom zijn van DPG Media en Mediahuis is toeval…

Woensdag:
De Kamercommissie Grondwet heeft goedkeuring gegeven (NV-A en Vlaams Belang stemden tegen) om reeds bij de volgende Europese verkiezingen jongeren vanaf 16 jaar te laten stemmen. Dat 16-jarigen nog niet eens de wettelijke leeftijd van volwassenheid bereikt hebben, noch ook maar enige plichten hebben in het land en dus “voor de fun” kunnen stemmen doet er blijkbaar niet toe. Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere wist verder ook nog te melden dat dit voor haar nog maar de eerste stap is want Vooruit wil de stemgerechtigde leeftijd voor alle verkiezingen verlagen naar 16 jaar, en dat ligt vooral niet aan het feit dat pubers makkelijker te beïnvloeden zijn en traditioneel eerder links stemmen… Neen, het is absoluut geen maneuver om het aantal linkse stemmen op te krikken…

Donderdag:
Actrice en presentatrice Nora Garib kwam voorbij in het programma ‘Alloo bij…’ waarin ze verkondigde dat wanneer ze in Marokko of Dubai is ze het idee heeft dat alles daar halal is en gesluierde vrouwen geen probleem zijn, waar dat in België wél een probleem is, iets waarvan “haar hart breekt” omdat er “vele jonge dames met superveel talenten zijn die veel zouden kunnen betekenen voor een samenleving, maar dat niet kunnen omdat ze gesluierd zijn en dus geen kansen krijgen”. Dat de meeste islamitische landen sowieso weinig tot geen kansen geven aan vrouwen wordt blijkbaar niet geopperd, noch dat in islamitische landen vrouwen niet moeten proberen om in bikini op het strand te gaan liggen. Misschien dat mevrouw Garib eens een tijdje in Afghanistan moet gaan wonen om te beseffen hoe het leven voor een vrouw in een streng-islamitisch land is voordat ze commentaar geeft op de culturele beleving in de Westerse wereld? Misschien dat ze dan iets minder hoog van de toren blaast van hoe moeilijk het is om moslima te zijn in het westen? Of wie weet, misschien dat ze de streng-islamitische gebruiken wel zo fantastisch vindt dat ze ginds blijft?

Ook nog:
– Hilde Crevits (CD&V) weet blijkbaar niet goed meer het verschil tussen de inspectiediensten van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) en Toerisme Vlaanderen, en het gerecht (als in: parket). De Standaard weet immers te melden dat Pukkelpop 1.8 miljoen euro krijgt voor de geannuleerde versie van vorig jaar. De voornoemde diensten hadden gekeken of alles in orde was in verband met de door de Vlaamse Regering opgezette voorschotregeling, maar na door ’tScheldt gerapporteerd fiscaal gesjoemel had Crevits laten weten dat Pukkelpop de 1.8 miljoen niet zou krijgen totdat het onderzoek van het parket is afgerond. Is het onderzoek van het parket afgerond? Niet dus!

Vrijdag:
In de nieuwste peiling van de VRT haalt CD&V nog 8.7 procent van de stemmen en wordt zelfs kleiner dan PVDA! Voor een keer luistert een politicus: Joachim Coens heeft zijn ontslag ingediend. Dit terwijl hij och arme nog maar 2 weken geleden verkondigde “Van het volk en voor het volk”… too little too late blijkbaar… volgens “het volk” althans.

Ook nog:
– Conner Rousseau laat weten dat hij overtuigd is dat zijn partij vooruit gaat omdat ze hun woord houden. Dat Conner als een konijn heeft staan rondspringen op TV zal zeker niets te maken hebben met de stijging in de peilingen…
– Egbert Lachaert (OpenVLD) is niet blij met de verdere daling maar is ervan overtuigd dat er een groep vooruitstrevende liberalen is die in OpenVLD gelooft en dat ze dat moeten uitbreiden “naar groepen die nog kunnen worden overtuigd”. Dat noemt men “stemmen winnen”, Egbert, dat is wat partijen altijd proberen te doen en OpenVLD is daar op dit moment blijkbaar niet echt goed in…

Zaterdag:
Bij de openingsceremonie van het Irisfeest heeft Brussels parlementsvoorzitter Rachid Madrane (PS) laten weten dat bij een eventuele staatshervorming na de verkiezingen van 2024 Brussel met evenveel respect als Wallonië en Vlaanderen behandeld moet worden. Dat Wallonië altijd zijn zin doet zolang Vlaanderen maar betaalt, en zich niets aantrekt van de regelgevingen die overeengekomen zijn waardoor je kan zeggen dat er richting Vlaanderen weinig respect getoond wordt, vergeet hij er bij te vermelden. Verder wist hij ook nog te zeggen dat België een ingewikkeld constitutioneel model heeft, maar wel een model dat werkt! Waarbij je je de vraag kan stellen wat “werkt” voor hem betekent gezien het feit dat het Rekenhof vorig jaar nog weigerde de rekeningen van het Brussels Gewest te valideren en men zelfs bij het linkse Trends vindt dat Brussel weinig meer is dan een bananenrepubliek. Maar daar gaat het natuurlijk om, nadat Brussel bij de staatshervorming van 2011 een herfinanciering uit de brand sleepte wil Madrane bij een volgende staatshervorming alwéér meer geld! En van waar gaat dat moeten komen? Jawel…

Ook nog:
– Theo Francken (NV-A) stelt voor dat Vlaams Belang geen federale lijst indient bij de verkiezingen van 2024. De redenering: “Het VB wil immers zelf niet gaan onderhandelen. Ze zullen er — met het vernieuwde Franstalige cordon — trouwens ook nooit de kans toe krijgen”. Alsof de Franstaligen zonder slag of stoot hun failliete gewest/gemeenschap gewillig van de door Vlaanderen gevulde federale uier zullen ontsluiten omdat Vlaams Belang niet mee aan de onderhandelingstafel zit? Komaan Theo, stop met dromen, word wakker, ruik de koffie!

Zondag:
Om de week in “schoonheid” af te sluiten kwam Kristof Calvo (Groen) in De Zevende Dag verkondigen dat de Vivaldi-regering een nieuw regeerakkoord zou moeten schrijven aangezien we in “een nieuwe realiteit” leven. Met die gedachte in het achterhoofd zouden we de zaken nog wat verder uit willen breiden: waarom geen nieuwe regeringsonderhandelingen telkens er iets gebeurt? Immers, we leven dan telkens in een nieuwe realiteit en denken op lange termijn lijkt voor onze politici niet van belang meer? En waarom zou er enkel binnen de regering onderhandeld moeten worden? Bij voorbeeld Groen en Ecolo terug in de oppositie samen met OpenVLD, en een regering NV-A/Vooruit/CD&V met aan Franstalige kant PS en MR om de 2 laatste jaartjes van deze regeringsperiode te overbruggen? Als we dan toch “in een nieuwe realiteit leven”… maar we denken dat de realiteit van Kristof niet genoeg veranderd is om zulke scenario’s te overwegen…